Categories
News

ใครบ้างที่ต้องให้ อาหารทางสายยาง ?

ใครบ้างที่ต้องให้ อาหารทางสายยาง ? การให้อาหารทางสายยาง ยังเป็นการใส่สายยางให้อาหารผ่านทางรูจมูก จนถึงกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหาร